Om meg

 

Jeg er professor i tidlig moderne historie ved Universitetet i Bergen. Jeg forsker på emner sentrert rundt menneskers tro og hvordan den påvirker samfunnet, slik som i trolldomsprosesser, inkvisisjonen og religionskrig.

 

Min utdanning tok jeg ved Universitetet i Oslo. Deretter har jeg arbeidet, forsket og undervist ved Universitetet i Oslo, Folkeuniversitetet, Universitat de València, Max-Planck-Institut für europäische Rechtsgeschichte, Høgskolen i Telemark, CNRS/ENS-Lyon, og Universitetet i Bergen.

Jeg ble født i Stockholm i 1968. Foreldrene mine var norske og gjorde det mine besteforeldre hadde gjort: de forlot Norge på jakt etter bedre muligheter i utlandet. Min bestemor og min bestefar tilbrakte deler av livet i USA. Mine foreldre dro til Skottland, England og Sverige på jakt etter utdanning og arbeide. Jeg bodde i tre forskjellige land mitt første leveår.

 

Faren min hadde mye kontakt med Spania gjennom jobben, og jeg har hatt spanske venner siden jeg var fire år gammel. Det virket naturlig å låre deres språk, og på den måten kom min fars arbeide som ingeniør til å påvirke mitt arbeide som historiker siden språkkunnskaper er grunnleggende for å bruke arkiver og litteratur.

 

Senere giftet jeg meg med en tyrkisk kvinne, og selv om min tyrkisk er alt for dårlig til å brukes i jobben har det naturligvis vekket min interesse for osmansk historie, og det har på sin side påvirket hvordan jeg ser på emner som den protestantiske reformasjonen, europeisk imperiebygging, og flere andre.

 

Livet er et eventyr der mine personlige erfaringer påvirker min forskning og undervisning,  og lar meg være entusiastisk om arbeidet mitt og om nye oppdagelser og forståelser hver eneste uke.

Forskningsprosjekter

 

EMID

The Early Modern Inquisition database er en enestående database over retracer i de spanske og portugisiske inkvisisjonene. Den består i dag av mer enn 100.000 saker og er et resultat av mange års arbeide i samarbeid med forskere fra mange land. Databasen ligger på UiBs servere og er brukes av spesialister fra hele verden.

 

Frikjennelser i den spanske inkvisisjonen

Dette er et bokprosjekt som tar for seg et hittil uutforsket emne, nemlig frikjennelser i Den spanske inkvisisjonen. Hvor mange ble frikjent, hvorfor ble de frikjent, og hva forteller disse sakene oss om inkvisisjonens funksjon og som rettssystem?

Forskningsfelt

 

Trolldomsprosesser

I motsetning til hva mange tror var det først om fremst etter middelalderen at man i Europa (og de europeiske koloniene) så mange rettssaker mot mennesker tiltalt og dømt for magiske forbrytelser og å ha gått i forbund med djevelen. Dette skjedde altså hovedsakelig i tidlig moderne tid, en tid preget av store omveltninger og fremveksten av den moderne verden. Jeg har beskjeftiget meg med forskjellige sider ved disse rettssakene i Norge og Spania i snart 20 år, og jeg veileder studenter ved Universitetet i Bergen som ønsker å skrive om emnet.

 

Inkvisisjon

Siden 1996 har jeg arbeidet med kilder fra forskjellige inkvisisjonsdomstoler i Europa, Asia og Amerika. Jeg har skrevet bøker om Den portugisiske inkvisisjonen i India og om Den spanske inkvisisjonen i Valencia og Barcelona, i tillegg til en rekke artikler. I en artikkel har jeg sammen med Bjørn Bandlien skrevet om kjetterinkvisitorer i Norge. Jeg veileder masterstudenter og doktorgradsstipendiater som skriver om de spanske og portugisiske inkvisisjonene ved Universitetet i Bergen. Ved UiB drifter jeg EMID som er en unik database over rettssaker i de tidlig moderne inkvisisjonene.

Mine bøker