Om Gunnar W. Knutsen

Gunnar W. Knutsen ble født i Stockholm i 1968. Foreldrene hans var norske og gjorde det samme som besteforeldrene hadde gjort: de forlot Norge på jakt etter bedre muligheter i utlandet. Bestemoren og bestefaren tilbrakte deler av livet i USA. Hans foreldre dro til Skottland, England og Sverige på jakt etter utdanning og arbeide. Han bodde i tre forskjellige land sitt første leveår.

Faren hadde mye kontakt med Spania gjennom jobben, og han har hatt spanske venner siden han var fire år gammel. Det virket naturlig for ham å lære deres språk, og på den måten kom hans fars arbeide som ingeniør til å påvirke hans eget arbeide som historiker siden språkkunnskaper er grunnleggende for å bruke arkiver og litteratur.

Han er gift med en tyrkisk kvinne, og det har naturligvis vekket hans interesse for osmansk historie. Det har på sin side påvirket hvordan han ser på emner som den protestantiske reformasjonen, europeisk imperiebygging, og flere andre.

Gunnar W. Knutsen sier at livet er et eventyr der personlige erfaringer påvirker forskning og undervisning,  og lar ham være entusiastisk om arbeidet sitt og om nye oppdagelser og forståelser hver eneste uke.